Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
KBNN Ninh Thuận - Công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư tháng 8 năm 2020  
19/08/2020 
 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 2791/KH-UBND ngày 06/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đi dch Covid-19; Kho bạc Nhà nước công khai số liệu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Kính mời xem file đính kèm.

Link File : Cong khai so lieu giai ngan thang 8_2020 (12 8 2020).compressed.pdf

Thông tin chi tiết, xin mời liên hệ trực tiếp với Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận thông qua Phòng Kiểm soát chi, số điện thoại 02593921811

KHO BAC NINH THUAN 
Tin đã đưa