Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của KBNN Ninh Sơn và KBNN Bác Ái. 
16/12/2020 
 

Chiều ngày 14/12/2020 tại Hội trường KBNN Ninh Sơn diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Kho bạc Nhà nước năm 2020 của 02 đơn vị KBNN Ninh Sơn và KBNN Bác Ái.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Lê Thái Vỹ - Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách KBNN Ninh Thuận cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Văn phòng thuộc KBNN Ninh Thuận.

Đồng chí Lê Thái Vỹ - Phó Giám đốc phụ trách KBNN Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị báo cáo đánh giá những kết quả đạt được trong năm cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung những tháng cuối năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, KBNN Ninh Sơn và KBNN Bác Ái đã chủ động tích cực triển khai các mặt công tác và đạt được những kết quả đáng khích lệ: Thu ngân sách đạt trên 100% dự toán giao, kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ; giải ngân vốn đầu tư công kịp thời khi có hồ sơ yêu cầu thanh toán của chủ đầu tư; chi trả kịp thời kinh phí hỗ trợ của Chính phủ về phòng chống dịch Covid -19; đôn đốc các đơn vị dự toán cấp I lập báo cáo tài chính nhà nước kịp thời; triển khai Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN trên 100% đơn vị dự toán; qua kiểm soát chi đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc 07 vụ với tổng số tiền là 10.000.000 đồng (cả 2 huyện), đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác kế toán, thanh toán; trong năm đã không có hồ sơ trễ hạn hoặc quá hạn; Cả 02 đơn vị đều vận hành thông suốt, ổn định hệ thống TABMIS, TCS, TTSPĐT, TT LKB, DVCTT và các chương trình ứng dụng khác; Đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước giao Kho bạc quản lý,...

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo phòng nghiệp vụ đã có ý kiến giải đáp những vướng mắc và lưu ý về công tác chuyên môn nghiệp vụ, những điểm mới của công tác cán bộ từ năm 2020, công tác thi đua khen thưởng, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi cán bộ công chức (CBCC) đã được giải đáp thỏa đáng và được sự đồng thuận cao của toàn thể CBCC 02 đơn vị.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thái Vỹ - Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của KBNN Ninh Sơn, KBNN Bác Ái trong năm 2020, đặc biệt trong công tác triển khai đăng ký và sử dụng chương trình DVCTT đến các đơn vị sử dụng ngân sách đạt hiệu quả cao. Đồng thời yêu cầu Lãnh đạo và CBCC 2 đơn vị cần quan triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian cuối năm 2020 và đầu năm 2021: Bám sát sự chỉ đạo của các cấp nhằm quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, đúng luật; chú trọng công tác phòng chống dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm không gây sách nhiễu phiền hà cho khách hàng, tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phối hợp với các ĐVSDNS trong công tác kiểm soát chi thường xuyên; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập thể đoàn kết, nhất trí, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, điều hành.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn. KBNN Ninh Sơn và KBNN Bác Ái nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020 mà Kho bạc Nhà nước cấp trên cũng như lãnh đạo địa phương giao phó, tạo tiền đề tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết:

Đ/c Lê Trung Nam - Chánh Văn phòng triển khai công tác đánh giá công chức và thi đua khen thưởng

 

Đồng chí Lê Thị Minh Loan - Phó Giám đốc KBNN Ninh Sơn thông qua báo cáo tổng kết.

Hà Thu - Ninh Sơn 
Tin đã đưa