Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Gửi chủ đầu tư phối hợp rà soát, xử lý nợ nợ tạm ứng vốn đầu tư qua các năm. 
18/01/2021 
 
KHO BẠC NHÀ NƯỚC NINH THUẬN
HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NỢ TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM


Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý các khoản nợ tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, căn cứ quy định hiện hành, ngày 18/01/2021 KBNN Ninh Thuận ban hành văn bản số 54/KBNT-KSC về việc rà soát, xử lý nợ tạm ứng vốn đầu tư qua các năm. Trong đó, có nội dung hướng dẫn, đôn đốc việc chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo hàng quý về tình hình tạm ứng. Và để thuận tiện trong công tác phối hợp, KBNN Ninh Thuận thiết kế mẫu báo cáo để việc thực hiện được nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Kính mời xem văn bản tại file đính kèm:
 CV54_2021_KBNT_gui CDT ra soat xu ly tam ung VDT cac nam.pdf
CV54_KBNT_mau BC tam ung_gui CDT.xlsx
Phòng Kiểm soát chi KBNN Ninh Thuận. 
Tin đã đưa