Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Đoàn Thanh tra Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận công bố quyết định Thanh tra chuyên ngành tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. 
01/06/2020 
 

        Thực hiện Quyết định số 7212/QĐ-KBNN ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2020 của Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sáng ngày 29/5/2020, tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Trãi,  Đoàn Thanh tra  Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 1455/QĐ-KBNT ngày 25/5/2020 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi ngân sách nhà nước thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi năm 2019.

        Về phía Đoàn thanh tra có: ông Trần Tiến Dũng - Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên và giám sát Đoàn thanh tra, đại diện lãnh đạo phòng Kiểm soát chi KBNN Ninh Thuận.

Ông Trần Tiến Dũng, Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định Thanh tra.

      Về phía đơn vị được thanh tra có: ông Nguyễn Ngọc Quân: Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi và các công chức, viên chức có liên quan.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Trần Tiến Dũng - Trưởng đoàn Thanh tra thông qua chương trình làm việc; công bố Quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đơn vị được thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

       Ông Nguyễn Ngọc Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường nhất trí với  nội dung của Đoàn Thanh tra, đồng thời chỉ đạo bộ phận kế toán chuẩn bị cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan phục vụ công tác thanh tra theo nội dung của Đoàn.

Ông Nguyễn Ngọc Quân, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi phát biểu.

Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Tiến Dũng thay mặt Đoàn Thanh tra cám ơn sự quan tâm, phối hợp làm việc của Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trãi đối với Đoàn đã giúp buổi làm việc đạt kết quả./.

Hán Văn Trí - P.TT-KT 
Tin đã đưa
(04/01)
(30/12)
(25/12)
(25/12)
(25/12)
(24/12)
(24/12)
(08/12)
(07/12)
(27/11)