Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
13/03/2020 
 

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 20-01-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (Nghị định 11/2020/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 16-3-2020, bao gồm 11 thủ tục hành chính (TTHC) thay thế một số TTHC đã được ban hành theo các văn bản trước đây; chia thành 3 nhóm:

(1) Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực thu và hoàn trả thu NSNN;

(2) Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực chi ngân sách nhà nước (NSNN);

(3) Nhóm TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký sử dụng tài khoản tại KBNN.

Đối với nhóm TTHC thuộc lĩnh vực chi NSNN và đăng ký sử dụng tài khoản: so với các quy định trước đây, Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về gửi, nhận và trả hồ sơ, kết quả kiểm soát chi NSNN qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN; rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC kể từ khi KBNN nhận đủ hồ sơ của đơn vị giao dịch; gộp một số mẫu tờ khai và bãi bỏ một số chỉ tiêu không cần thiết trên mẫu tờ khai; bãi bỏ một số thành phần hồ sơ không cần thiết...

Cán bộ Kho Bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận giải quyết thủ tục kịp thời cho các đơn vị đến giao dịch. Ảnh: Văn Nỷ

Để việc triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN mức độ 4 đạt hiệu quả, Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định lộ trình và trách nhiệm của các đơn vị sử dụng NSNN (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sử dụng dịch vụ công khi thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN; chậm nhất đến ngày 31-03-2020, hoàn thành việc triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN tỉnh, chậm nhất đến ngày 31-12-2020, hoàn thành việc triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN huyện.

Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN theo lộ trình như trên, đơn vị sử dụng NSNN phải có văn bản gửi KBNN Ninh Thuận tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định cụ thể các đơn vị được tiếp tục thực hiện TTHC theo phương thức trực tiếp tại trụ sở KBNN mà không bắt buộc thực hiện dịch vụ công trực tuyến KBNN mức độ 4.

Kết quả thực hiện dịch vụ công tính đến ngày 10-3-2020: Đã có 212/279 đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công tại KBNN tỉnh, đạt 76%; riêng khu vực thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thực hiện đạt 100%.

Thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2020, phấn đấu 100% đơn vị sử dụng NSNN đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến KBNN mức độ 4 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP, KBNN Ninh Thuận tiếp tục triển khai đôn đốc các đơn vị ban quản lý dự án, chủ đầu tư giao dịch với KBNN tỉnh; bên cạnh đó, chỉ đạo KBNN huyện báo cáo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện thống nhất chủ trương triển khai dịch vụ công trực tuyến KBNN đến các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn các huyện; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị hội, đoàn thể, tổ chức ít phát sinh giao dịch gửi văn bản để KBNN Ninh Thuận có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định.


Nguồn tin: Báo Ninh Thuận http://baoninhthuan.com.vn/news/112084p1c25/day-manh-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-kho-bac-nha-nuoc-theo-nghi-dinh-so-112020ndcp-cua-chinh-phu.htm
 
Tin đã đưa
(22/09)
(12/09)
(11/09)
(04/09)
(31/08)
(21/08)
(19/08)
(14/08)
(12/08)
(11/08)