Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 
26/05/2020 
 
Ngày 23/5/2020, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Bắc, Phó Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

         Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ KBNN Ninh Thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở theo chức năng và nhiệm vụ được giao, đúng trọng tâm, trọng điểm; xây dựng các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được kết quả đều khắp trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành đạt và vượt 08 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III đã đề ra, cụ thể là: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra; Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy; Triển khai nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng, công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt và ngày càng đi vào chiều sâu; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào thiết thực, có hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng, giới thiệu 08 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng; Niềm tin của đội ngũ cán bộ, công chức đối với cấp ủy Đảng ngày càng được nâng lên.

         Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, trong nhiều năm qua, Đảng bộ Kho bạc luôn được Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đánh giá là đơn vị có truyền thống đoàn kết nội bộ tốt, luôn thống nhất ý chí trong nhận thức và hành động, là một trong số tổ chức cơ sở đảng liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy tặng Bằng khen 5 năm, được Chính phủ tặng cờ Thi đua (2017), được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất (2018).

         Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến tham luận của các Chi bộ và Công đoàn; Các ý kiến đều đánh giá khách quan, toàn diện nhằm hoàn thiện nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; bổ sung mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, văn kiện Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII.

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Bắc – Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ KBNN Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết, đồng lòng, Đảng bộ KBNN Ninh Thuận đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững sự ổn định và phát triển; đồng chí nhất trí với các báo cáo, ý kiến đóng góp tại Đại hội cũng như phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ và đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ KBNN Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động của Đảng bộ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, 8 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát theo định kỳ; Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quan tâm, chăm lo công tác xây dựng bồi dưỡng phát triển đảng viên mới đạt về số lượng và chất lượng.

         Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thái Vỹ, Phó Giám đốc phụ trách được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian sắp tới.

 

Đại hội làm lễ chào cờ

Đ/c Lê Thái Vỹ phát biểu khai mạc Đại hội

Đ/c Lê Trung Nam thông qua dự thảo báo cáo chính trị.

Đ/c Trần Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại diện các chi bộ phát biểu tham luận tại Đại hội.

Đại biểu đi bỏ phiếu bầu

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt tại Đại hội.

Ghi nhận đóng góp của các đ/c BCH khóa III không tham gia cấp ủy khóa IV

Đại hội biểu thông qua Nghị quyết

 


Bảo Uyên