Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Tin hoạt động kho bạc nhà nước Ninh Thuận
Hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống KBNN 
23/10/2020 
 

Sáng ngày 23/10/2020, Tại Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống KBNN.Tại điểm cầu KBNN Ninh Thuận, có hơn 30 công chức KBNN tỉnh và huyện tham dự Hội nghị

Công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động KBNN phải được coi là ngang tầm với nhiệm vụ chuyên môn. Đó là lời phát biểu của Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi tại Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống KBNN.


Đồng chí Nguyễn Đức Chi – Tổng Giám đốc KBNN phát biểu khai mạc Hội nghị

         Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác báo chí cho gần 1.900 cán bộ chủ chốt của toàn hệ thống KBNN.

Trong bối cảnh hiện nay, ngành Tài chính nói chung, hệ thống KBNN nói riêng đã và đang tiến hành cải cách mạnh mẽ trên các lĩnh vực: Từ cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ đến tổ chức bộ máy, hiện đại hóa công nghệ quản lý và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người dân, tổ chức và các đơn vị sử dụng ngân sách; đồng thời, quản lý hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc KBNN nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu của ngành Tài chính nói chung, hệ thống KBNN nói riêng, công tác thông tin, tuyên truyền cần phải được nhận thức và triển khai với ý nghĩa coi như là ngang tầm với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của mỗi đơn vị và toàn hệ thống KBNN.

Hội nghị tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền hôm nay nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hệ thống KBNN nắm bắt được những nội dung cốt lõi và phương pháp tổ chức thực thi công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Kết thúc hội nghị đồng chí Tổng giám đốc nhấn mạnh: Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề. Một mặt, KBNN phải đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn chính trị thường xuyên được giao, đồng thời phải phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; xây dựng ban hành Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu là hình thành Kho bạc điện tử, Kho bạc số... Đi theo đó, các chức năng, nhiệm vụ, quy mô và phạm vi hoạt động của hệ thống KBNN ngày càng được mở rộng và nâng cao; khắc phục những nguyên nhân, tồn tại hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền đã được chỉ ra tại Hội nghị; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý kịp thời những thông tin gây tác động xấu đến uy tín, hình ảnh của hệ thống KBNN./.


CBCC KBNN Ninh Thuận tham dự Hội nghị phổ biến kiến thức về hoạt động báo chí 
hệ thống KBNN

Hữu Hiếu