Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Chi bộ 7 - KBNN Thuận Bắc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 
04/05/2020 
 

       Thực hiện quy định của Điều lệ đảng CSVN khóa XI và Hướng dẫn số 441-KH/ĐU ngày 11/11/2019 của Đảng uỷ KBNN Ninh Thuận về kế hoạch hướng dẫn chuẩn bị nội dung – nhân sự Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy KBNN Ninh Thuận, Chiều ngày 29/4/2020, tại Hội trường KBNN Thuận Bắc, Chi bộ 7 KBNN Thuận Bắc  thuộc Đảng bộ KBNN Ninh Thuận đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Đại hội Chi bộ Kho bạc Nhà nước Thuận Bắc lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2022 .

            Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Thái Vỹ, Bí thư Đảng Ủy KBNN Ninh Thuận, các đồng chí đại diện Chi bộ, lãnh đạo phòng nghiệp vụ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ 7 - KBNN Thuận Bắc.

            Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Việt - Bí thư chi bộ báo cáo, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ KBNN Ninh Thuận lần thứ IV, Đại hội Đảng ủy Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào cấp uỷ chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng Chí Nguyễn Văn Việt, Bí Thư Chi bộ đọc báo cáo tổng kết

nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020–2022;

            Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020–2022; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, văn kiện Đại hội Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp và văn kiện Đại hội Đảng bộ KBNN Ninh Thuận; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020–2022. Cũng tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ đã phát biểu nhiều ý kiến, tham gia thảo luận các báo cáo Chính trị của Chi bộ.

          Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, giúp việc cho các đồng chí Lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đạt kết quả tốt. Đặc biệt, 06 đảng viên trong Chi bộ đã đồng tâm, đồng sức, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Đồng chí Lê Thái Vỹ, Bí thư Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo Đại hội

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thái Vỹ, Bí thư Đảng ủy KBNN Ninh Thuận, đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Các mặt công tác Đảng của đơn vị trong nhiệm kỳ qua đều đạt kết quả tốt, đúng quy định, đúng kế hoạch. Về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Lê Thái Vỹ đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập trung vào một số giải pháp có tính đột phá, chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuyên môn; tổ chức sinh hoạt chuyên đề thường xuyên; xây dựng đội ngũ đảng viên "vừa hồng vừa chuyên"; thực hiện các Nghị quyết của Đảng; xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ, tập trung dân chủ, chế độ phê bình, tự phê bình; chú trọng công tác phát triển đảng; tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.


Các Đảng viên Chi bộ tiến hành bỏ phiếu

            Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể, đồng chí Dương Công Trinh được bầu làm Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 06/06 phiếu, đạt 100%; đồng chí Nguyễn Văn Việt được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ với tỷ lệ 06/06 phiếu, đạt 100%.


Đồng chí Bí thư Đảng bộ tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư và phó Bí thư

chi bộ 7- KBNN Thuận Bắc nhiệm kỳ 2020-2022


Đồng chí Dương Công Trinh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

 phát biểu bế mạc Đại hội

            Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Bí thư Chi bộ Dương Công Trinh đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy cấp trên, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ 7 KBNN Thuận Bắc nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

Bài và ảnh: Trần Thị Phương