Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Tin hoạt động của kho bạc nhà nước huyện, TP
Chi bộ 6 - Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
03/02/2021 
 

        Thực hiện kế hoạch số 05-KH/TU ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn số 07/HD-BTGTU ngày 07/01/2021 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng ngày 03/02/2021 tại phòng họp, Chi bộ 6 - Kho bạc Nhà nước Ninh Sơn tổ chức sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2021) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

         Tại buổi sinh hoạt, đảng viên, công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Sơn được ôn lại truyền thống lịch sử  91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); chặng đường lãnh đạo, chiến đấu, lớn mạnh trong 91 năm qua của Đảng ta, những mốc son chói lọi, những thành tựu lãnh đạo của Đảng trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng. Đúc kết những bài học kinh nghiệm trong 91 năm qua của Đảng đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Đồng chí Võ Hòa Phúc – Bí thư Chi bộ - Giám đốc KBNN Ninh Sơn thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp; về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; về những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; quán triệt ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tuyệt đối không tham tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan trước trong và sau Tết; hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thông qua buổi tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất và đồng thuận của chi bộ nói riêng và KBNN Ninh Sơn nói chung để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng với toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

         Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, KBNN Ninh Sơn đề ra  các  chỉ tiêu phấn đấu, huy động sự vào cuộc và tham gia tích cực của cán bộ công chức thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch công tác đã đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện từng nội dung công việc của từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ thực hiện nhiệm vụ của cả Hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

         Buổi tuyên truyền kết thúc trong không khí vui vẻ, thiết thực, toàn thể đảng viên, công chức Kho bạc Ninh Sơn nhất trí đồng tâm hiệp lực, cùng nhau nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đưa tập thể KBNN Ninh Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./.

Hoà Phúc - Hồng Hương 
Tin đã đưa