Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Chi bộ 10 - KBNN Thuận Nam Tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2022 
17/03/2020 
 

          Thực hiện Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 04/11/2019 của Đảng ủy khối; Kế hoạch số 441-KH/ĐU ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Kho bạc về việc hướng dẫn chuẩn bị nội dung – nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022.

           Được sự đồng ý của Đảng ủy KBNN Ninh Thuận, ngày 14/03/2020, Chi bộ 10 - Kho bạc Nhà nước Thuận Nam đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thái Vỹ - Bí thư  Đảng bộ -Phó giám đốc phụ trách KBNN Ninh Thuận, các đồng chí đại diện cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở KBNN Ninh Thuận cùng 10 đảng viên trong chi bộ và 1 quần chúng Kho bạc Nhà nước Thuận Nam.

Thay mặt đoàn chủ tịch Đ/c Trần Văn Dũng bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua chương trình Đại hội,báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

        Thông qua Đại hội  Đ/C Trần Văn Dũng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tình hình kinh tế trên địa bàn dần được ổn định và phát triển qua các năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Thu-chi quỹ ngân sách và các họat động khác của KBNN trên địa bàn.

        Truyền thống đoàn kết nội bộ, tinh thần vượt khó của CBCC, đảng viên trong Chi bộ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã giới thiệu và kết nạp 5 quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN được thực hiện theo đúng Luật NSNN. Với vai trò nhiệm vụ là đơn vị kiểm soát, KBNN kiên quyết từ chối những khoản chi không đúng, không đủ thủ tục, dự toán và vượt khối lượng trong thanh toán,  đã góp phần thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng từ năm 2015-2019, tiết kiệm chi tiêu công 10% trong các cơ quan đơn vị theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành.

          Phương hướng, mục tiêu của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022: Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng hoạt động của Chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực hoạt động có hiệu quả; xây dựng cơ quan vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Lê Thái Vỹ - Bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc phụ trách KBNN Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo Đại hội

             Đại hội được lắng nghe những phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng bộ: Chi bộ cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần chú trọng chỉ đạo đơn vị thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành, để đến năm 2020 hoàn thành xây dựng “Kho bạc điện tử” , hoàn thành 100% các đơn vị tham gia dịch vụ công. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn trong Đảng, phổ biến cho đảng viên biết hơn nữa, an tâm công tác và tìm ra các giải pháp tốt phục vụ nhiệm vụ được giao. Thực hiện lãnh đạo có hiệu quả, tập trung dân chủ, nâng cao tính phê và tự phê. Phát huy tính sáng tạo, đăng ký nhiều sáng kiến, đề tài khoa hoa họccấp ngành  giúp cải tiến công việc. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi, quản lý ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn tiền, tài sản của nhà nước, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB, vốn mục tiêu, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương.

          Công tác bầu cử, trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Đảng, cùng với sự sáng suốt, công tâm của các đảng viên trong Chi bộ đã thống nhất bầu đồng chí Trần Văn Dũng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lương Thị Liên giữ chức Phó Bí thư chi bộ 10 và đồng chí Lâm Thị Mỹ Dung- uỷ viên khoá III - Nhiệm kỳ 2020-2022.

Đ/c Bí thư Đảng bộ tặng hoa chúc mừng ban cấp uỷ Chi bộ 10 khoá III - nhiệm kỳ 2020-2022 

           Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm Đại hội được triển khai trên tinh thần nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng Ủy. Đại hội đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, sáng tạo của các đảng viên trong chi bộ, tiến tới thành công Đại hội Kho bạc Nhà nước Thuận Nam nhiệm kỳ 2020-2022.

Hình ảnh diễn ra tại hội nghị

                                        Đ/C Vạn Văn Đảnh đọc tham luận tại hội nghị 

 

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đ/c Lâm Thị Mỹ Dung - Thư ký Đại hội thông qua Nghị Quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

             Tin bài: Hoàng Thị Minh Quyên – Kho bạc Nhà nước Thuận Nam