Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
Tin hoạt động Đảng, Đoàn thể
CHI BỘ 4 THUỘC ĐẢNG BỘ KBNN NINH THUẬN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 
18/06/2020 
 

       Thực hiện Kế hoạch số 470-KH/ĐU ngày 03/02/2020 của Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận về kế hoạch học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề năm 2020:“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Ngày 17/6/2020, vào lúc 9 giờ 00, Chi bộ 4 (Tài vụ - Quản trị) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong tập thể phòng Tài vụ - Quản trị”. Buổi sinh hoạt có sự tham gia đầy đủ của toàn thể đảng viên và công chức trong Chi bộ.

          Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ đã phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi ủy viên được phân công chuẩn bị nội dung báo cáo theo chủ điểm đã chọn, cùng với mẫu chuyện “Câu chuyện cái đồng hồ” và bài học về sự đoàn kết. Đảng viên và công chức Chi bộ tham gia sinh hoạt tập trung thảo luận, trao đổi, liên hệ bản thân với công việc mình đang đảm nhiệm để thống nhất về nhận thức một cách đầy đủ, rõ nét theo phong cách Hồ Chí Minh.


         Với những câu hỏi thảo luận được Cấp ủy Chi bộ gợi ý như: Để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong tập thể phòng, theo các đồng chí cần thực hiện những vấn đề gì? Nếu có trường hợp mâu thuẩn xảy ra trong nội bộ phòng, thì chúng ta nên như thế nào để không dẫn đến mâu thuẩn kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác chung của phòng? Từng cá nhân cần làm gì để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể phòng được bền chặt, lâu dài? Từng cán bộ, đảng viên đã tham gia thảo luận rất sổi nổi, phân tích, liên hệ thực tế và đề ra những giải pháp xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong tập thể phòng TVQT nhằm mang lại hiệu quả cao trong công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của phòng.


        Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề đồng chí Bí thư phát biểu: Đối với tập thể phòng TVQT chúng ta, mỗi cá nhân, mỗi tổ bộ phận đều có mối liên quan đến nhau và không thể tách rời nhau được. Tất cả đều có một nhiệm vụ riêng, dù lớn dù nhỏ nhưng đó đều là một phần quan trọng trong một tổ hợp tập thể, mỗi nhiệm vụ như một mắc xích nối lại với nhau. Để tạo nên một mối liên kết thật sự vững chắc thì mỗi chúng ta - một mắc xích phải thật sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng phát huy khả năng của mình, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng và trước nhất vẫn là sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Lãnh đạo phòng, mỗi cá nhân lãnh đạo phòng phải gương mẫu, tiên phong trong việc xây dựng tập thể phòng đoàn kết thực sự. Đoàn kết để ổn định, để đổi mới, sáng tạo, để làm nên tất cả bởi lẽ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”./.

Thanh Hân