Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
64-KH/TU 10/05/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
12-CTr/ĐU 18/01/2016 Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2016
02-NQ/ĐU 18/01/2016 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
47-CT/TW 25/06/2015 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
13-NQ\ĐU 14/01/2015 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015