Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
14-HD/ĐUK 22/11/2017 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
15-HD/ĐUK 22/11/2017 Hướng dẫn xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017
29-QĐ/TW 25/07/2016 QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG
07-KH/ĐU 16/11/2015 Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Đảng uỷ khối quản lý năm 2015
03-HD/ĐU 10/11/2015 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, các nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐảng, đảng viên năm 2015
04-HD/ĐU 10/11/2015 Hướng dẫn xét khen thưởng TCCSĐảng và đảng viên
10/11/2015 Bảng điểm đánh giá chất lượng TCCSĐảng loại hình sự nghiệp năm 2015 (kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 10/11/2015 của BTV Đảng ủy Khối) (đã đính chính)
10/11/2015 Bảng điểm đánh giá chất lượng TCCSĐảng loại hình cơ quan năm 2015 (kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 10/11/2015 của BTV Đảng ủy Khối) (đã đính chính)
34-HD/ĐU 04/12/2014 Hướng dẫn xét khen thưởng TCCSĐảng và đảng viên
122-TB/ĐU 25/11/2014 Thông báo thành lập các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội điểm và Đại hội TCCSĐảng NK 2015 - 2020
32-HD/ĐU 13/11/2014 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại TCCSĐảng và đảng viên năm 2014