Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021(04/01/2021)

Ngày 29-12, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021(06/01/2021)

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI NĂM 2021 

NGHỊ QUYẾT NĂM 2021(06/01/2021)

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN-DOANH NGHIỆP TỈNH VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021(30/12/2020)

Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 132-CV/ĐUK, ngày 30/12/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngaỳ 21/12/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2021.

Tải văn bản tại đây.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025(25/12/2020)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Chương trình hành động với những nội dung cụ thể.

Tải văn bản tại đây

THỰC HỆN THÔNG BÁO 367/TB-VPCP(11/11/2020)

Công văn số 96-CV/ĐUK ngày 10/11/2020  thực hiện Thông báo 376/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác phòng chống dịch Covid-19

BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ(11/11/2020)

BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2020