Cơ cấu tổ chức bộ máy 
Cơ cấu tổ chức bộ máy 
CƠ CẤU TỔ CHỨC


BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN, VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nơi công tác

1

Đồng chí Hồ Văn Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2

Đồng chí Phạm Thị Hanh

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

3

 

 

 


II. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nơi công tác

1

Đồng chí

Hồ Văn Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2

Đồng chí

Phạm Thị Hanh

Phó Bí thư Đảng uỷ Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

3

Đồng chí 
Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

4

Đồng chí

Nguyễn Thị Minh Thiện

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

5

Đồng chí

Phạm Văn Vinh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

6

Đồng chí

Phạm Văn Muộn

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy

Ban Tổ chức tỉnh ủy

7

Đồng chí

Lê Văn Khuê

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

8

Đồng chí

Huỳnh Văn Lâu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

9

 

 

 


III. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nơi công tác

1

Đồng chí

Hồ Văn Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2

Đồng chí

Phạm Thị Hanh

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

3

Đồng chí 
Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

4

Đồng chí

Nguyễn Thị Minh Thiện

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

5

Đồng chí

Phạm Văn Vinh

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

6

Đồng chí

Phạm Văn Muộn

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức tỉnh ủy

Ban Tổ chức tỉnh ủy Ninh Thuận

7

Đồng chí

Lê Văn Khuê

Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

8

Đồng chí

Huỳnh Văn Lâu

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

9

Đồng chí

Lê Quang Cảnh

Bí thư chi bộ, Phó Chánh thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

10

Đồng chí

Phan Tấn Cảnh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

11

Đồng chí

Võ Thị Dự

Chánh Văn phòng Đảng ủy khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

12

Đồng chí

Lê Minh Định

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế

Sở Y tế

13

Đồng chí

Lâm Đông

Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng tỉnh ủy

Văn phòng tỉnh ủy

14

Đồng chí

Phạm Đồng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15

Đồng chí

Nguyễn Thị Hồng Hà

Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

16

Đồng chí

Nguyễn Minh Hà

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

17

Đồng chí

Châu Thị Thanh Hà

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

18

Đồng chí

Lê Kim Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

19

Đồng chí

Nguyễn Thị Mỹ Kim

Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

20

Đồng chí

Trương Văn Lộc

Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

Liên đoàn Lao động tỉnh

21

Đồng chí

Trần Quốc Nam

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

22

Đồng chí

Nguyễn Bá Ninh

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

23

Đồng chí

Nguyễn Hồng Quân

Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

24

Đồng chí

Hồ Sỹ Sơn

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25

Đồng chí

Vũ Đình Trọng

Bí thư Đảng bộ, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh

Cục Thuế tỉnh

26

Đồng chí

Bùi Anh Tuấn

Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

27

 

 

 

IV. ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI 

 

 STT

 Họ và tên

 Chức vụ

 Nơi công tác

1

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thiện

Chủ nhiệm

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

2

Đồng chí Lê Thị Tùng

Phó Chủ nhiệm

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

3

Đồng chí Lê Quang Cảnh

Ủy viên

Thanh tra tỉnh

4

Đồng chí Nguyễn Hường

Ủy viên

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy

5

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn

Ủy viên

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 

V. CÁC BAN, VĂN PHÒNG CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị


BAN TỔ CHỨC
 

1

Đc Nguyễn Văn Tuấn

UVBTV ĐUK, Trưởng Ban

Ban Tổ chức

2

Đc Nguyễn Thị Mỹ Kim

UVBCH ĐUK, Phó Trưởng Ban

Ban Tổ chức

3

Đc Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng Ban

Ban Tổ chức

4

Đc Trần Anh Thanh

Phó Trưởng Ban

Ban Tổ chức


BAN TUYÊN GIÁO
 

1

Đc Phạm Văn Vinh

UVBTV ĐUK, Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo

2

Đc Trần Kim Mạnh

Phó Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo

3

Đc Lê Thị Yến Nhi

Chuyên viên

Ban Tuyên giáo


CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
 

1

Đc Nguyễn Thị Minh Thiện

UVBTV ĐUK, Chủ nhiệm

CQ Ủy ban Kiểm tra

2

Đc Lê Thị Tùng

Phó Chủ nhiệm

CQ Ủy ban Kiểm tra


VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI
 

1

Đc Võ Thị Dự

UVBCH ĐUK, Chánh Văn phòng

VP  Đảng ủy Khối

2

Đc Phan Thị Kim Thoa

Phó Chánh Văn phòng - Kế toán

VP Đảng ủy Khối

3

Đc Nguyễn Ngọc Lâm

Chuyên viên Tổng hợp

VP Đảng ủy Khối

4

Đc Lê Thị Thu Hoài

Văn thư - Thủ quỹ

VP Đảng ủy Khối

5

Đc Trịnh Thị Mồ Côi

Tạp vụ

VP Đảng ủy Khối

6

Đc Nguyễn Xuân Ty

Bảo vệ

VP Đảng ủy Khối


VĂN PHÒNG
ĐOÀN KHỐI

1

Nguyễn Hồng Quân

UVBCH ĐUK, Bí thư Đoàn Khối

VP Đoàn Khối

2

Hồ Thị Hồng Nhạn

Ủy viên Ban Thường vụ Thường trực

VP Đoàn Khối