Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Chương trình công tác tháng 2 năm 2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 
02/02/2015 
 

1-Những công tác trọng tâm:

-Hướng dẫn cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt tuyên truyền theo đề cương của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2015) và mừng xuân Ất Mùi- 2015.

-Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ Kho bạc và Đảng bộ Sở Kế hoạch- đầu tư.

-Họp Tiểu Ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020).

-Họp Ban Thường vụ Đảng ủy khối cho ý kiến về phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020); xét kết nạp đảng viên mới.

-Tổ chức Hội nghị cấp uỷ cơ sở góp ý kiến vào phương án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015- 2020.

-Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Tổ chức cơ sở Đảng vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đai hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI và góp ý về tiêu chuẩn, cơ cấu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015- 2020.

-Duyệt nội dung, nhân sự đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

2/ Lịch công tác chính:

-Ngày 03/02/2015:

+Buổi sáng: Thường trực và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ khối dự Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam do Tỉnh tổ chức.

+Buổi chiều: Thường trực và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối dự, chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ Kho bạc tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020.

-Ngày 04/02/2015: Thường trực và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối dự, chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ Kho bạc tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020.

-Ngày 05/02/2015:

+Buổi sáng: Họp Tiểu ban nhân sự góp ý vào dự thảo Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020).

+Buổi chiều: Họp Chi bộ cơ quan Đảng ủy khối.

-Ngày 06-07/2/2015: Thường trực và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối dự, chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ Sở Kế hoạch- đầu tư nhiệm kỳ 2015- 2020.

-Ngày 09/02/2015: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy khối thông qua Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020); xét kết nạp đảng viên mới.

-Ngày 10/02/2015: Đại hội chi bộ CQ Đảng uỷ khối nhiệm kỳ 2015- 2020.

-Ngày 12/02/2015: Hội nghị cấp uỷ cơ sở góp ý kiến vào phương án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015- 2020.

-Từ ngày 15- 23/02/2015: Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi- 2015.

-Từ ngày 25- 27//02/2015: Duyệt nội dung, nhân sự đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.