Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Chương trình công tác tháng 01/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 
30/12/2014 
 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 01/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

---------------

1-Những công tác trọng tâm:

-Hướng dẫn cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt tuyên truyền theo đề cương của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

-Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội điểm tại Đảng bộ Sở Kế hoạch- đầu tư và Đảng bộ Kho bạc tỉnh.

-Hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khối chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2014.

-Tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2014; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và lễ đón nhận Huân chương lao động hạng ba.

-Họp Tiểu Ban nhân sự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.

-Họp Tiểu Ban chuẩn bị nội dung, cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI.

-Kiện toàn Tiểu Ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.

2/ Lịch công tác chính:

-Ngày 05/01/2015: Họp Tiểu ban nội dung cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI.

- Ngày 07/01/2015: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Đảng ủy khối.

-Ngày 09/01/2015: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy khối chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014; cho ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI.

-Ngày 13/01/2015: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối, cho ý kiến về các nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2014; cho ý kiến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI.

-Ngày 16/01/2015: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2014; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và lễ đón nhận Huân chương lao động hạng ba.

-Ngày 21/1/2015: Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

-Ngày 26/01/2015: Họp Tiểu ban nội dung cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI.

-Ngày 27/1/2015: Họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VI.

-Ngày 29/01/2015: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy khối thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VI trước khi triển khai lấy ý kiến tại đại hội các Tổ chức cơ sở Đảng.