Tìm kiếm Văn bản pháp quy
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
123/2005/NĐ-CP 16/10/2015 Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.
60/2008/TT-BTC 04/07/2008 Thông tư số 60/2008/TT-BTC ngày 4-7-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp
17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP 24/12/2007 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG XVIII “CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY” CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
1611/2007/QĐ-BCA 17/12/2007 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM, ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
30/2007/TT-BCA-C11 12/12/2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2005/NĐ-CP NGÀY 12/12/2005 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
169/2007/NĐ-CP 19/11/2007 VỀ HUY ĐỘNG TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN
163/2007/NĐ-CP 12/11/2007 SỬA TÊN, BỔ SUNG, CHUYỂN, LOẠI BỎ MỘT SỐ CHẤT THUỘC DANH MỤC CÁC CHẤT MA TUÝ VÀ TIỀN CHẤT BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TUÝ VÀ TIỀN CHẤT
01/2007/UBTVQH12 19/10/2007 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
22/2007/TT-BCA-C11 12/10/2007 HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG BÁO ĐẾN NƠI CƯ TRÚ HOẶC NƠI CÔNG TÁC, HỌC TẬP CỦA NGƯỜI CÓ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG
18/2007/TT-BCT 03/10/2007 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN, BẢO VỆ DÂN PHỐ VÀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
01/2007/NQ-HĐTP 02/10/2007 HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/2007/NQ-HĐTP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT, GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
02/2007/NQ-HĐTP 02/10/2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NĂM “THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
146/2007/NĐ-CP 14/09/2007 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
42/2007/NĐ-CP 23/06/2007 Nghị định số 42/2007NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân.
32/2007/PL-UBTVQH11 20/04/2007 Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20- 4- 2007
43/2007/NĐ-CP 26/03/2007 Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Công an nhân dân.
81/2006/QH11 29/11/2006 Luật cư trú
127/2006/NĐ-CP 27/10/2006 Nghị định số 127/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
1036/2006/NQ-UBTVQH11 27/07/2006 Nghị quyết số 1036/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã,thành phố thuộc tỉnh
20/2006/CT-TTg 15/06/2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-TTg ngày 15/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân.
16/2006/NĐ-CP 25/01/2006 Nghị định số 16/20056/NĐ-CP ngày 21/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ An ninh quốc gia.
152/2005/NĐ-CP 15/12/2005 Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
150/2005/NĐ-CP 12/12/2005 Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh quốc gia và trật tự an, toàn xã hội.
54/2005/QH11 29/11/2005 Luật Công an nhân dân của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam số 54/2005/QH11 Ngày 29/11/2005
35/2005/QH11 14/06/2005 Luật đường sắt
03/2005/TTLT/BCA-BTC- BLĐTBXH-BQP 06/06/2005 Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT/BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của chính phủ quy định chế độ đền bù và trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma tuý bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản.
16/2005/CT-TTg 11/05/2005 Chỉ thị số 16/2005/CT-TTg ngày 11/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành luật An ninh Quốc gia.
49/2005/QĐ-TTg 10/03/2005 Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010".
32/2004/QH11 03/12/2004 Luật An ninh Quốc gia của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam sô 32/2004/QH11 ngày 03/12/2004.
23/2004/PL-UBTVQH11 20/08/2004 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự