Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Tuổi trẻ Phòng Tham mưu hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) 
05/11/2020 
 
Trong không khí sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), ngày 03/11 vừa qua, Chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến công tác Công an cho đoàn viên thanh niên trong đơn vị.
Phong trào lần này được thực hiện với các khẩu hiệu tuyên truyền như: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”; “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, bảo vệ và thực thi pháp luật”; “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”.

Trong buổi tuyên truyền, Chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu đã tổ chức nghiên cứu, thảo luận về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý của lực lượng Công an nhân dân như: Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác Công an... Bên cạnh nghiên cứu, thảo luận các quy định pháp luật, Chi đoàn cơ sở Phòng Tham mưu cũng tổ chức cho đoàn viên thanh niên xem các video clip tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, An toàn giao thông...

Qua hội nghị, 100% đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã được phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới có liên quan đến công tác Công an, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức tự giác tự tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật, thượng tôn pháp luật trong thực thi công vụ của đoàn viên thanh niên.
Trung Hiếu
Admin 
Tin đã đưa