Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Tuổi trẻ Công an huyện Ninh Phước: Vững bước theo chân Người 
30/06/2019 
Đoàn viên Đoàn cơ sở Công an huyện Ninh Phước đạt giải trong Cuộc thi
Thiết thực hưởng ứng đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Đoàn cơ sở Công an huyện Ninh Phước đã khuyến khích đoàn viên trong đơn vị tham gia cuộc thi trực tuyến “Theo dấu chân bác” năm 2019 do Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức.
Kết quả chung cuộc, Công an huyện Ninh Phước đã xuất sắc đạt 7/10 giải cá nhân, gồm 1 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba và 02 giải khuyến khích. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia, góp phần giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công an huyện Ninh Phước
Admin