Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Tổng kết Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần năm 2019 
29/11/2019 
Đồng chí Thượng tá Trương Văn Minh - Trưởng phòng Phòng Tham mưu - Khối trưởng Khối thi đua Khối Tham mưu - XDLL - Hậu cần năm 2019 trao hoa cho đơn vị Khối trưởng năm 2020
Chiều ngày 26/11, Khối thi đua Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần Công an tỉnh Ninh Thuận gồm các đơn vị: Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Thanh tra, Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Hậu cần đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Huỳnh Cầm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 của Công an tỉnh, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối thi đua đã xây dựng Chương trình thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đề ra chỉ tiêu cụ thể.

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, với sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Khối thi đua Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục được duy trì và phát triển; Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã phát động và tổ chức đến 100% các đội và 100% CBCS ký kết thi đua, kêu gọi CBCS trong đơn vị ra sức hoàn thành xuất sắc những nội dung công tác trọng tâm, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Khối thi đua Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần Công an tỉnh Ninh Thuận chủ động, kịp thời giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo toàn diện, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác xây dựng phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc với nhiều kết quả tích cực; chủ động giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, công tác quần chúng công tác tổ chức - cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh; tham mưu thực hiện công tác thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an, thực hiện công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần - kỹ thuật bám sát nhiệm vụ yêu cầu đề ra, đáp ứng công tác thường xuyên và chiến đấu của toàn lực lượng.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua cũng đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, nêu rõ những ưu khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Khối thi đua đã bình bầu các danh hiệu thi đua gồm: 01 đơn vị tiên tiến, 03 đơn vị quyết thắng, 01 đơn vị đạt cờ thi đua Bộ Công an và bầu đơn vị Khối trưởng Khối thi đua “Vì An ninh tổ quốc” năm 2020./.
H.T (PRTC)
Admin