Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2021 
13/10/2021 
 
Sáng 13/10, Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2021 cho 198 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an các đơn vị, địa phương qua hình thức trực tuyến kết nối từ Công an tỉnh đến điểm cầu của các đơn vị.
Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến ngày 15/10, cán bộ, chiến sĩ tham gia lớp tập huấn được nghe báo cáo viên truyền đạt 03 chuyên đề về Luật Thi hành án hình sự năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Việc tổ chức lớp tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm công tác này nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; đồng thời xác định rõ các nội dung công việc, trách nhiệm của từng đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Hồng Hà
Admin