Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 
18/11/2020 
 
Sáng ngày 16/11/2020, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 của lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu khai mạc.
Trong thời gian học tập từ ngày 16 - 19/11, các học viên sẽ được học tập, quán triệt những chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về ANTT, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; chiến lược “Diễn biến hòa bình”; nội dung cơ bản của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh; âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch… Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, rèn luyện, giữ vững lập trường chính trị, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH tại địa phương.

Theo Kế hoạch, Công an tỉnh sẽ mở 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 cho 400 CBCS đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
Đức Minh
Admin