Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt 
20/11/2020 
Giám đốc Công an tỉnh trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt và các thành tích các chuyên đề khác
Sáng ngày 20/11/2020, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020) và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020).  
Phong trào thi đua đặc biệt được triển khai từ 19/5/2019 đến 19/8/2020 và được chia thành 4 đợt thi đua gắn với các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Bám sát các nội dung thi đua đã đề ra, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ công tác. Theo đó, mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Công an tỉnh ngày càng phát triển, tạo sức lan toả trong toàn lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã nhấn mạnh: Để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các lực lượng Công an tỉnh trong thời gian tới, đồng thời phát huy những thành tích đạt được, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần phải tiếp tục vận dụng, thực hiện các nội dung cơ bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, theo hướng phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng, nâng phong trào thi đua lên một tầm cao mới, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, phải coi đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, làm gương cho cán bộ, chiến sĩ trong rèn luyện, phấn đấu, làm tốt công tác tư tưởng, thường xuyên kiểm điểm, phê bình và tự phê bình nghiêm túc từng nội dung, kế hoạch đề ra. Mỗi tập thể, cá nhân cần đề ra chương trình hành động cụ thể thiết thực để rèn luyện, phấn đấu; nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về ANTT ở địa bàn cơ sở, không để trở thành điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Đây mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại Hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho 38 tập thể, 96 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong toàn đợt thi đua. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh đã thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen và trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt cao điểm, thành tích chuyên đề và thành tích đạt được khác./.
Hải Yến
Admin