Tin tức
Tin tức
Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về TTATGT tháng 5/2019 
29/05/2019 
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 5/2019.
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 5/2019 (từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/5/2019) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông: Toàn quốc xảy ra 1.325 vụ, làm chết 558 người, bị thương 1.075 người. So với tháng 4/2019, giảm 98 vụ (-6,89%), giảm 107 người chết (-16,09%), tăng 37 người bị thương (+3,56%).
2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông: Toàn quốc xảy ra 362.916 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 306,87 tỷ đồng; tạm giữ 63.793 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 4/2019, giảm 13.128 vụ (-3,49%), số tiền phạt thu được tăng 81,10 tỷ đồng (+35,92%), tăng 2.282 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+3,71%).
3. Tình hình cháy, nổ:
- Toàn quốc xảy ra 300 vụ cháy, làm chết 9 người, bị thương 7 người, tài sản thiệt hại ước tính 219,18 tỷ đồng. So với tháng 4/2019, giảm 16 vụ (-5,06%), giảm 3 người chết (-25,00%), giảm 8 người bị thương (-53,33%), tài sản thiệt hại ước tính tăng 109,15 tỷ đồng (+99,20%).
- Toàn quốc xảy ra 4 vụ nổ, làm 2 người chết, 2 người bị thương. So với tháng 4/2019 bằng cả 3 tiêu chí trên.

Nguồn: Bộ Công an
Admin