Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân 
27/04/2020 
 
Ngày 21/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân (CAND); Thông tư gồm 03 chương 12 điều.
Theo đó, Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của CAND; áp dụng đối với các đơn vị của CAND thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh; cán bộ, chiến sỹ CAND thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu hoặc liên quan đến việc giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh.

* Tại Chương II của Thông tư quy định rõ 06 nội dung liên quan đến thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của CAND, trong đó, những nội dung đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh phải công khai được quy định tại Điều 5, gồm:

- Địa chỉ cơ quan, Email, số điện thoại liên lạc, Trang thông tin điện tử của đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh.

- Bộ phận chức năng chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tin báo, tố giác về tội phạm.

- Danh mục và các bộ phận tạo thành cơ bản của các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

- Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị, tin báo, tố giác về tội phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 44/2009/TT-BCA ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của CAND.

Tải Thông tư số 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân tại đây./.
Linh Chi
Admin