Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính về lĩnh vực PCCC và CNCH năm 2020 
11/09/2020 
 
Công an tỉnh Ninh Thuận giới thiệu Bộ thủ tục hành chính về Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực PCCC và CNCH theo Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong lực lượng CAND
* Các nội dung chính gồm:

I. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;

II. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

III. Quy trình giải quyết thủ tục Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

IV. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

V. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

VI. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;

VII. Quy trình giải quyết thủ tục Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

VIII. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

IX. Quy trình giải quyết thủ tục Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

X. Quy trình giải quyết thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

XI. Quy trình giải quyết thủ tục Phê duyệt phương án chữa cháy

XII. Quy trình Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC

Theo dõi Bộ Thủ tục hành chính trên lĩnh vực PCCC và CNCH tại đây.
Minh Anh
Admin 
Tin đã đưa
(16/11)
(11/11)
(10/11)
(02/10)
(24/09)
(15/09)
(18/08)
(18/08)
(28/07)
(17/07)