Tuyển sinh - Tuyển dụng
Tuyển sinh - Tuyển dụng
Thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp đại học ngành ngoài để đào tạo trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021 
29/09/2021 
 
Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp Đại học ngành ngoài để tuyển sinh trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021
Admin