Tuyển sinh - Tuyển dụng
Tuyển sinh - Tuyển dụng
Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 
20/09/2020 
 
Thực hiện Kế hoạch số 263 ngày 04/9/2020 của Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021 với nội dung như sau:

Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Ninh Thuận
Admin