Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Thông báo tạm ngưng tiếp nhận quà thăm nuôi nhằm phòng, chống dịch COVID-19 
17/07/2021 
 
Nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất việc dịch bệnh Covid - 19 có thể lây nhiễm, Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo đến quý thân nhân gia đình can phạm nhân và nhân dân được biết:

Kể từ ngày 17/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021, Trại Tạm giam Công an tỉnh tạm ngưng việc tổ chức tiếp nhận quà, tiền lưu ký từ thân nhân gửi cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân.

Từ ngày 01/8/2021, Trại Tạm giam Công an tỉnh tiếp tục tổ chức tiếp nhận quà bằng tiền gửi lưu ký từ thân nhân gửi cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân đến khi có thông báo mới.
Trân trọng./.
Trại Tạm giam Công an tỉnh
Admin