Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 
23/12/2019 
 
Ngày 20/12/2019, thành phố  Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.
Đến dự có đồng chí Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Châu Thị Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Ngọc Quang - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo thành phố.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Phan  Rang - Tháp Chàm đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Phan  Rang - Tháp Chàm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân giúp giữ vững ổn định an trật, tự tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng tiến hành thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, phù hợp với từng thành phần, đối tượng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới các cấp cần tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Cần thường xuyên mở các cao điểm đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm. Triển khai đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh phòng, chống các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, mua bán người, tệ nạn ma túy…, góp phần ổn định tình hình ANTT địa phương...

Với những thành tích đạt được, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 28 cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019./.

Dương Bình (PRTC)
Admin