Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Tập huấn nghiệp vụ về triển khai, thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
20/05/2020 
 
Trong 2 ngày 18 và 19/5/2020, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mở 2 lớp tập huấn phục vụ công tác triển khai và thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho CBCS Công an các phường, xã trực tiếp làm công tác quản lý hành chính trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
Nội dung tập huấn bao gồm: Tổng quan cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Quy trình thu thập, cập nhật thông tin, kết quả kiểm tra, phúc tra lại thông tin dữ liệu dân cư. Qua đó, giúp CBCS hiểu rõ hơn các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Dự án; ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng, cũng như tính cấp bách của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc triển khai công tác tập huấn góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn toàn tỉnh, để sớm đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai thác, vận hành.

Lê Tuấn (PRTC)
Admin