Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong Công an tỉnh Ninh Thuận tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
16/04/2020 
 
Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, trong tháng 3/2020 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Quyết định, kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT của Đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong CAND đối với đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Công an các huyện, thành phố.

Qua giám sát trực tiếp và báo cáo của các đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Công an các huyện, thành phố: 100% các đảng bộ đã tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, hiệu quả. Cấp ủy lãnh đạo các đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an huyện, thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Đồng thời cấp ủy cơ sở chỉ đạo UBKT Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc phổ biến quán triệt các Hướng dẫn số 07-HĐ/UBKTTW về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở cơ sở đạt hiệu quả; Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh Ninh Thuận.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh giám sát trực tiếp 04 tổ chức đảng (Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đảng bộ Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Đảng bộ Công an huyện Thuận Bắc) nhận thấy: Các tổ chức đảng được giám sát trực tiếp đã chấp hành nghiêm túc Quyết định, kế hoạch giám sát của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Tập trung xây dựng báo cáo sâu, kỹ bám sát đề cương, hồ sơ tài liệu chuẩn bị chu đáo phục vụ công tác giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, tinh thần thái độ làm việc khẩn trương, chấp hành nghiêm các yêu cầu của Tổ giám sát, cung cấp đầy đủ nội dung thông tin phục vụ công tác giám sát. Các đồng chí trong Tổ giám sát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện theo đúng quy trình giám sát, triển khai giám sát từng nội dung theo nhiệm vụ phân công, hướng dẫn các đảng bộ khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc và đảng bộ Công an các huyện, thành phố tiếp tục phổ biến quán triệt lại các chỉ thị, nghị quyết và quy định của cấp trên; thực hiện đúng quy định của đảng về quy trình công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp theo tiến độ chung của toàn Công an tỉnh. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng nhằm góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hữu Thịnh (PRTC)
Admin 
Tin đã đưa