Danh sách Thủ tục hành chính
Tiêu đềBiểu mẫu
1/ CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
2/ CẤP LẠI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
3/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG
4/ TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU
5/ CẤP GIẤY XÁC NHẬN NHÂN SỰ CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
6/ GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC
7/ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM
8/ CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM
9/ CẤP THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
10/ GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
11/ CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
12/ CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
13/ CẤP ĐỔI THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
14/ CẤP LẠI THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
15/ CẤP GIẤY PHÉP VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
16/ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
17/ KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NNN TẠI VIỆT NAM QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
18/ KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM BẰNG PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ (CẤP XÃ)