Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Phường Mỹ Bình, phường Đô Vinh thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội” 
03/12/2019 
 
Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào BVANTQ, phường Mỹ Bình và phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã lồng ghép tổ chức tổng kết thực hiện đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội”.
Qua 02 năm triển khai thực hiện đề án, nhìn chung công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường Mỹ Bình và phường Đô Vinh đã được Đảng ủy, UBND phường quan tâm chỉ đạo quyết liệt, huy động được sức mạnh tập thể tham gia, góp phần giúp chuyển biến tình hình theo hướng tích cực, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự ATXH trên địa bàn phường, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tỷ lệ điều tra khám phá án cao; không để xảy ra tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn; 100% tin báo, tin tố giác tội phạm từ Nhân dân đều được tiếp nhận và xử lý; số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội đều giảm…
Trong thời gian tới, các phường tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, giữ vững kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia chuyển hóa địa bàn; tiếp tục phát động, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy, nhân rộng các mô hình quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là ở các địa bàn trọng điểm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
 

Nhân dịp này, UBND 02 phường cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2019./.
Dương Bình (PRTC)
Admin