Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Phòng Tham mưu: Sơ kết 06 tháng phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2019 
26/06/2019 
Lãnh đạo Phòng Tham mưu trao tặng quà cho bà con xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam
Thực hiện Kế hoạch số 26 ngày 18/02/2019 của Công an tỉnh về thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch số 85 ngày 26/4/2019 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện công tác “Năm dân vận chính quyền” năm 2019, qua 06 tháng thực hiện, Phòng Tham mưu đã đạt một số kết quả sau:
1. Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Đảng ủy Công an tỉnh về công tác dân vận. Đã xây dựng Kế hoạch số 99 ngày 01/3/2019 về thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch số 222 ngày 07/5/2019 về triển khai thực hiện công tác “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 để thực hiện trong đơn vị. Việc triển khai thực hiện luôn được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc bằng việc cụ thể hóa vào trong nội dung công tác xây dựng lực lượng, nghị quyết hằng tháng của Đảng ủy Phòng, chương trình công tác hằng tháng của đơn vị và các chi bộ, tổ chức quần chúng trực thuộc Đảng ủy Phòng; phát huy tốt vai trò cầu nối giữa lực lượng Công an với Nhân dân của Chi đoàn và cơ sở Hội Phụ nữ.
2. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với công tác công an được nâng cao, thể hiện rõ trách nhiệm của CBCS trong tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của mỗi CBCS trong đơn vị khi thi hành nhiệm vụ.
3. Tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, gắn với nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp trong CAND. Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 của Bộ Công an ban hành Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND.
4. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong đơn vị, đẩy mạnh thực hiện các phong trào xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, các hoạt động giao lưu kết nghĩa, về nguồn, hướng về cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chi đoàn định kỳ tổ chức thăm hỏi, động viên em học sinh do Chi đoàn nhận đỡ đầu, trao tặng em quà tặng trị giá 1.300.000 đồng, trao tặng 55 suất quà trị giá 10.300.000 đồng cho 48 trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi; Cơ sở Hội Phụ nữ phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thăm hỏi, trao tặng 20 suất quà trị giá 6.000.000 đồng cho các hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; thăm hỏi, trao tặng 50 suất quà trị giá 15.000.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam; nhiều lượt đoàn viên tham gia Chương trình xã hội tình nghĩa do Công an tỉnh tổ chức tại xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, 01 lượt đoàn viên tham gia Chương trình xã hội tình nghĩa do Công an tỉnh tổ chức tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, 02 lượt đoàn viên tham gia Chương trình giao lưu giữa Lãnh đạo Công an tỉnh và Chương trình xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình. Qua đó kết hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từng bước tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.
 
 Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng Tham mưu thăm, tặng quà trường hợp em học sinh do Chi đoàn đỡ đầu

5. Thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành trong đơn vị.
6. Thường xuyên quán triệt thực hiện tốt đạo đức công vụ; bám sát hướng dẫn của Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 279 ngày 04/6/2019 về thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND. Qua đó, tạo động lực giúp CBCS trong đơn vị luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Phòng Tham mưu
Admin