Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Phòng An ninh đối ngoại tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác cải cách hành chính 
16/09/2020 
 
Ngày 10/9/2020, Phòng An ninh đối ngoại đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020 của đơn vị.
Đảng ủy, Lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại đã thường xuyên quán triệt để CBCS nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, qua đó nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, nhất là công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh được chú trọng bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó, thắt chặt kỷ cương, kỷ luật công tác và tinh thần thượng tôn pháp luật, vì Nhân dân phục vụ của CBCS.

Trong 10 năm qua, Phòng An ninh đối ngoại đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác cải cách hành chính. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì thực hiện tốt phương châm “3 giảm” (giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí). Các thủ tục đã được cải cách theo hướng đơn giản, nhanh chóng, công khai, minh bạch. Đơn vị đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 03 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị (thẻ tạm trú, thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài) từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc. Phối hợp Bưu điện tỉnh trả kết quả hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính công ích, giúp giảm thiểu thời gian và chi phí đi lại của người dân, nhận được sự phản hồi tích cực của Nhân dân. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện cho các cá nhân và tổ chức. Đơn vị tổ chức tiếp thu ý kiến của Nhân dân qua hòm thư góp ý đặt trước trụ sở tiếp dân xuất nhập cảnh, phát phiếu khảo sát lấy ý kiến Nhân dân, tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng kịp thời những nhu cầu chính đáng của Nhân dân.

Triển khai chủ trương của Chính phủ về Chính phủ điện tử và dịch vụ công, Phòng An ninh đối ngoại đã ứng dụng công nghệ thông tin nhiều thủ tục hành chính và dịch vụ công ở các cấp độ khác nhau. Tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị được thực hiện trên các phần mềm. Triển khai thực hiện, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 18 quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. Đến nay, đã có 01 thủ tục đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (thủ tục khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài). Ứng dụng phần mềm, triển khai chương trình khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet. Xây dựng phần mềm bốc số thứ tự tự động, phục vụ người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Tại phòng tiếp dân, có màn hình tivi để hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung liên quan đến xuất nhập cảnh cho người dân đến liên hệ công việc trong thời gian chờ đợi. Thường xuyên viết tin, bài hướng dẫn, tuyên truyền về cải cách hành chính đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh. Gần đây nhất, đơn vị đã xây dựng trang Zalo chính thức của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, cung cấp các thông tin, quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, hướng dẫn các thủ tục hành chính, hỗ trợ, tư vấn trực tuyến cho cá nhân, tổ chức. Bước đầu triển khai đã thu hút được sự quan tâm của người dân trên địa bàn tỉnh, được Nhân dân đánh giá cao.

Kết quả qua 10 năm thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách hành chính (2011 - 2020) đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, xây dựng đơn vị vững mạnh, tiến tới xây dựng nền hành chính chính quy, hiện đại; cải thiện môi trường đầu tư, mang lại sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp; góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà./.
Linh Chi
Admin