Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Phòng An ninh đối ngoại: Nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh CAND 
28/04/2020 
Tổ Điều lệnh bán chuyên trách Phòng An ninh đối ngoại
Xác định Điều lệnh là kỷ luật, là sức mạnh của lực lượng CAND, việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn là nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại tổ chức thực hiện thường xuyên, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANQG, TTATXH.
Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị luôn quan tâm, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn điều lệnh CAND; ban hành văn bản để cụ thể hoá các chương trình, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh. Tổ Điều lệnh bán chuyên trách được thành lập gồm 03 đồng chí đã không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh. Đơn vị thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; duy trì tốt chế độ công tác, chiến đấu, hội họp, học tập, chế độ thông tin báo cáo; rèn luyện lễ tiết tác phong, lối sống, văn hóa ứng xử.

Để tăng cường hiệu quả, công tác điều lệnh CAND còn được đơn vị gắn kết với nội dung, chương trình, phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND”, “Vì an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”…

Chính vì vậy, việc duy trì và chấp hành điều lệnh đã trở thành ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sỹ. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng, hạn chế và khắc phục các vi phạm trong cán bộ, chiến sỹ, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Ninh Thuận./.
Linh Chi
Admin