Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân 
12/05/2020 
 
Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Ninh Thuận, Phòng An ninh đối ngoại đã không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác xuất nhập cảnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Đội Quản lý xuất nhập cảnh, trực thuộc Phòng An ninh đối ngoại được chọn làm đơn vị thí điểm thực hiện đánh giá kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị chức năng trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019.

 


Theo đó, mỗi người dân, tổ chức khi đến Đội Quản lý xuất nhập cảnh giải quyết thủ tục hành chính được phát phiếu điều tra xã hội học, các câu hỏi của phiếu thể hiện nội dung, các tiêu chí đo lường, đánh giá sự hài lòng; đồng thời phản ánh quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công.

Với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sỹ, trong các năm qua, mức độ rất hài lòng của người dân, tổ chức đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh tại Phòng An ninh đối ngoại luôn đạt tỷ lệ rất cao. Điều đó đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đối với nhiệm vụ được giao ngày càng được nâng lên. Năm 2019, tập thể Đội Quản lý xuất nhập cảnh - Phòng An ninh đối ngoại đã được xét tặng danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”; đây chắc chắn sẽ là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phấn đấu, thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2020./.
Linh Chi
Admin