An ninh - Trật tự
An ninh - Trật tự
Lực lượng Công an xã, huyện Bác Ái tích cực vận động Nhân dân giao nộp vũ khí tự chế 
15/09/2020 
Công an xã Phước Bình vận động nhân dân giao nộp súng tự chế
Triển khai đợt cao điểm theo sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận về vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an các xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thực hiện.
Theo đó, Công an các xã đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đợt cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ trên hệ thống loa phát thanh kết hợp tuyên truyền lưu động, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tự giác giao nộp.

Qua đó, đã phát huy được vai trò, trách nhiệm và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân trên địa bàn trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm từng bước đưa công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện từng bước đi vào nền nếp.

Bên cạnh đó, Công an các xã đã tập trung lực lượng đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm, quyết liệt các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo từ địa phương khác vào địa bàn; tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép… nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan cũng như tiếp nhận việc người dân giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo được thuận lợi.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an xã Phước Đại đã tiếp nhận, thu hồi 03 súng tự chế, 02 vũ khí thô sơ; Công an xã Phước Thành đã tiếp nhận, thu hồi 05 súng tự chế, 01 vũ khí thô sơ, 01 linh kiện chế tạo súng tự chế; Công an xã Phước Chính đã tiếp nhận, thu hồi 01 súng quân dụng, 01 súng tự chế, 02 vũ khí thô sơ; Công an xã Phước Trung đã tiếp nhận và thu hồi 02 súng tự chế, 01 vũ khí thô sơ; Công an xã Phước Hòa đã tiếp nhận và thu hồi 10 súng tự chế, 02 vũ khí thô sơ, 02 linh kiện chế tạo súng tự chế; Công an xã Phước Bình tiếp nhận, thu hồi 03 súng tự chế, 01 súng khác, 01 linh kiện chế tạo súng tự chế và 13 viên đạn qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bác Ái.
B.A
Admin