Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Lễ phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 6 tháng cuối năm 2020 
12/08/2020 
 
Ngày 10/8/2020, xã Phước Bình tổ chức Lễ Phát động Phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm 6 tháng cuối năm 2020.


Qua buổi lễ đã lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của địa phương để bà con nhân dân biết. Đồng thời đưa 5 đối tượng thường xuyên vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước nhân dân.
Công an huyện Bác Ái
Admin