Giới thiệu
Giới thiệu
Lãnh đạo Công an tỉnh đương nhiệm 
25/06/2020 
 

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN

01.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng

Năm sinh: 1969.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và trước pháp luật về mọi lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ Công an tỉnh; Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công an tỉnh.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.777

02.

Đại tá Huỳnh Cầm - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: An ninh, Tuy An, Phú Yên.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần; viễn thông tin học, khoa học lịch sử; thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân; công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.666

03.

Đại tá Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1960.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Nam Hồng, Nam Đàn, Nghệ An.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Số điện thoại cơ quan: 0693.40.8668.

04.

Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Phương Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, tái hòa nhập cộng đồng và tạm giữ, tạm giam.

Số điện thoại cơ quan: 0693.40.8686.

05.

Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hoà.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác phòng, chống tội phạm; công tác cải cách hành chính và tư pháp; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.789

 

 

 

06.

Thượng tá Nguyễn Quân - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1973.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh đối ngoại; công tác hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng An ninh nhân dân.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408.888

Admin