Giới thiệu
Giới thiệu
Lãnh đạo Công an tỉnh đương nhiệm 
19/02/2019 
 

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN

01.


Đại tá Phạm Huyền Ngọc - Giám đốc

Năm sinh: 1962.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Chức vụ: Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh (Khóa XIV); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408214.

02.

Đại tá Nguyễn Hữu Thành - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1959.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình.

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng Đảng và công tác quần chúng; công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật; viễn thông tin học, khoa học lịch sử; thực hiện quy chế dân chủ trong Công an nhân dân.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408209.

03.

Đại tá Huỳnh Cầm - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: An ninh, Tuy An, Phú Yên.

Chức vụ: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác phòng, chống tội phạm, cải cách tư pháp. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408208.

04.

Đại tá Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1960.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Nam Hồng, Nam Đàn, Nghệ An.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408357.

05.

Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Phương Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; công tác cải cách hành chính.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408205.

06.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1969.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác an ninh đối ngoại; công tác hồ sơ nghiệp vụ.

Số điện thoại cơ quan: 0693.408206.

07.

Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc

Năm sinh: 1964.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hoà.

Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, tái hoà nhập cộng đồng và tạm giữ, tạm giam; công tác ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh.

Số điện thoại cơ quan: [đang cập nhật].

Admin