Hoạt động của lực lượng Công an
Hoạt động của lực lượng Công an
Hội nghị trực tuyến về xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng công an xã, thị trấn chính quy 
19/10/2021 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Thuận
Ngày 19/10/2021, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh gồm đồng chí Đại tá Huỳnh Cầm, Đại tá Nguyễn Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng đơn vị liên quan và Trưởng Công an các huyện thành phố.

Hội nghị đã đánh giá, xác định xây dựng Công an cấp huyện toàn diện và Công an xã, thị trấn chính quy là chủ trương quan trọng, chiến lược của Đảng và Nhà nước, đã được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian qua. Kết quả triển khai thực hiện tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện; chủ động hơn trong các lĩnh vực công tác công an cấp huyện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đối với xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đã đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, 100% xã, thị trấn trên toàn quốc đã được bố trí Công an chính quy, đội ngũ cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy tiếp tục được bổ sun; cơ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đã đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thu thập, cấp CCCD có gắn chíp trên toàn quốc; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương Công an xã, thị trấn chính quy không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thậm chí hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, được Nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Về nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương; chủ động, tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Công an cấp huyện toàn diện, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng giải quyết, xử lý vụ việc về ANTT ở cơ sở của lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội, an dân.
Hồng Hà
Admin