An ninh - Trật tự
An ninh - Trật tự
Hội nghị giao ban giáp ranh 6 tháng đầu năm 2019 giữa Công an huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận và Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
12/07/2019 
Đồng chí Thượng tá Lê Văn Bảo - Trưởng Công an huyện Ninh Hải chủ trì Hội nghị
Thực hiện Quy chế phối hợp số 648/QCPH ngày 28/6/2018 giữa Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa với Công an huyện Thuận Bắc, Bác Ái,  Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận về phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn giáp ranh, ngày 05/7/2019, Công an huyện Ninh Hải chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban giáp ranh 6 tháng đầu năm 2019 giữa các huyện, thành phố nói trên.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Võ Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn Công an tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, đại diện cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an 04 huyện, thành phố giáp ranh.
Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Lê Văn Bảo - Trưởng Công an huyện Ninh Hải - chủ trì hội nghị nhấn mạnh: Việc thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn giáp ranh có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần ổn định tình hình ANTT, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa phương 04 huyện, thành phố giáp ranh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức các buổi họp dân phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở. Làm tốt công tác nắm tình hình, tổ chức duy trì tốt chế độ giao ban cấp cơ sở đúng định kỳ. Kịp thời trao đổi thông tin giữa 04 huyện, thành phố nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết ổn định các vụ việc ANTT xảy ra tại vùng giáp ranh, đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương 04 huyện, thành phố giáp ranh.
Công an huyện Ninh Hải
Admin