An ninh - Trật tự
An ninh - Trật tự
Đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước 
03/08/2020 
 
Ngày 29/7/2019, tại trụ sở Ban quản lý thôn Từ Tâm 2, xã Phước hải, huyện Ninh Phước, Công an xã Phước Hải tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp đưa 05 đối tượng ra kiểm điểm trước dân.
Các đối tượng được đưa ra kiểm điểm trước dân, gồm: Nguyễn Thanh Tín, sinh năm: 2005, Phạm Hồng An, sinh năm: 2008 cùng ở thôn Từ Tâm 1, Nguyễn Văn Nam, sinh năm: 2005, Trịnh Thanh Triều, sinh năm: 2004 và Nguyễn Công Lơ, sinh năm: 2005 cùng ở thôn Từ Tâm 2 do có hành vi đánh nhau gây mất an ninh, trật tự.

Việc kết hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với đưa các đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân nhằm góp phần răn đe, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng Công an đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở./.
Hưng Nguyễn
Admin