Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Thông tư về tiếp nhận, giải quyết tổ giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 
10/04/2019 
 
Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 23 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng CAND. Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã rõ dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan điều tra, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, không áp dụng quy trình giải quyết theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan điều tra trong CAND, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ quan điều tra trong CAND, Cấp trưởng, Cấp phó, Cán bộ điều tra của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND; Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an và các cơ quan, đơn vị khác trong CAND có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.     

* Điều 4 quy định về tổ chức việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, theo đó, Cơ quan điều tra trong CAND phải tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt trong trường hợp đang có quyết định truy nã, các trường hợp phạm tội quả tang; tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án hình sự do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến. Việc trực ban hình sự của: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (trường hợp không cùng trụ sở với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) tổ chức thực hiện; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh thực hiện; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (trường hợp không cùng trụ sở với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh) tổ chức thực hiện; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện do Đội điều tra tổng hợp tổ chức thực hiện; Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an do Cục An ninh điều tra tổ chức thực hiện; Cơ quan An ninh điều tra cấp tỉnh do Phòng An ninh điều tra tổ chức thực hiện.

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong CAND; Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an phải bố trí cán bộ trực ban theo quy định của Bộ Công an để kịp thời tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. 

Các đơn vị khác trong CAND khi có tố giác, tin báo về tội phạm thì phải phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý thông tin theo quy định. 

* Trình tự, thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp nhận, xử lý đối với tố giác, tin báo về hành vi phạm tội diễn ra, hành vi phạm tội diễn ra vừa kết thúc thì bị phát hiện được quy định tại Điều 5 và Điều 6.

Tải Toàn văn dự thảo Thông tư  về tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại đây. Thời hạn lấy góp ý dự thảo đến ngày 08/6/2019.

Nguồn: Bộ Công an
Admin