Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66 về biểu mẫu trong lĩnh vực căn cước công dân và lĩnh vực cơ sở quốc gia về dân cư 
09/05/2019 
 
Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Theo đó, công tác quản lý các biểu mẫu quy định tại Điều 4 Thông tư số 66/2015/TT-BCA được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Bộ Công an thống nhất quản lý các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. In, phát hành biểu mẫu CC11 cho Công an các đơn vị, địa phương.

2. Cục Cảnh sát Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội in, quản lý và phát hành biểu mẫu CC01 sử dụng tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia.

3. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in, quản lý và phát hành các biểu mẫu CC01, CC02, CC07a, CC08, CC10a, DC01 và DC02 cho Công an các đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

4. Các biểu mẫu CC02, CC03, CC04, CC05, CC06, CC07, CC09 và CC10 được in trực tiếp từ máy tính khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Mẫu được in ra đã bao gồm các thông tin được trích xuất, thống kê từ Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo phạm vi lưu trữ của từng đơn vị.

5. Các biểu mẫu CC01, CC02, CC04, CC05, CC06, CC07a, CC08, CC09, CC10, CC10a, DC01 và DC02 được in trên khổ giấy 210 mm x 297 mm (A4). Mẫu CC03 và CC07 được in trên khổ giấy 148 mm x 210 mm (A5). Mẫu CC01 và mẫu CC08 được in 02 mặt. Mẫu CC11 có kích thước 250 mm x 330 mm, được in trên giấy Kraft định lượng 250 g/m2.

6. Các biểu mẫu quy định tại Thông tư này được in bằng mực đen trên nền giấy trắng. Riêng mẫu CC11 được in bằng mực đen trên nền giấy màu nâu vàng. Khi in không được thay đổi nội dung của biểu mẫu; Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát biểu mẫu và có sổ sách theo dõi”.

Việc lấy ý kiến dự thảo từ đây đến hết tháng 7/2019.
Tải toàn văn dự thảo tại đây.
Nguồn: Bộ Công an
Admin 
Tin đã đưa
(12/10)
(07/10)
(05/10)
(31/05)
(23/04)
(15/03)
(09/03)
(16/12)
(16/12)
(25/11)