Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Thông tư quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 
09/05/2019 
 

Mới đây, Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 23 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc, những trường hợp chưa xem xét kỷ luật và được miễn kỷ luật, những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng hình thức kỷ luật, thời hạn xử lý kỷ luật, áp dụng hình thức kỷ luật, quy trình xử lý kỷ luật, quyết định kỷ luật, khiếu nại và giải quyết khiếu nại kỷ luật, hành vi vi phạm kỷ luật và hình thức kỷ luật, các quy định khác liên quan đến kỷ luật cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thanh tra thuộc cơ quan Bộ; các học viện, trường CAND, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an ninh, bệnh viện và các tổ chức khác thuộc Bộ Công an được thành lập theo quy định của pháp luật; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an (sau đây gọi tắt là cán bộ, chiến sĩ CAND).

* Các hình thức kỷ luật được quy định tại Điều 9 với những nội dung sau:

1. Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp có bậc lương cao hơn lương cấp bậc hàm) hoặc giáng cấp bậc hàm;

d) Giáng nhiều cấp bậc hàm hoặc giáng cấp bậc hàm và hạ bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 1) hoặc hạ nhiều bậc lương (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm lần 2);

đ) Tước danh hiệu CAND hoặc buộc thôi việc đối với công nhân công an.

2. Áp dụng đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Giáng chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức vụ sau khi giáng chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ); 

d) Cách chức và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ) hoặc cách chức và hạ bậc lương và giáng cấp bậc hàm (áp dụng đối với trường hợp đã được nâng lương cấp bậc hàm và các trường hợp chức danh sau khi bị cách chức có trần cấp bậc hàm cao nhất theo quy định thấp hơn cấp bậc hàm mà cán bộ đang giữ); 

đ) Tước danh hiệu CAND.

* Quy trình xử lý kỷ luật và quyết định kỷ luật; khiếu nại và các quy định liên quan đến kỷ luật được quy định tại Chương II và Chương III.

Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng, đến hết tháng 7/2019. Tải toàn văn dự thảo tại đây.

Nguồn: Bộ Công an
Admin