Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Đoàn cơ sở Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 
10/08/2019 
Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày 09 tháng 08 năm 2019, Đoàn cơ sở Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tá Hồ Hải Đường, Chi ủy viên, Phó Giám thị Trại Tạm giam.
Trong giai đoạn 2017 - 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chi ủy, lãnh đạo đơn vị; sự theo dõi, hướng dẫn kịp thời của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cũng như sự cố gắng phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ, đoàn viên thanh niên, Đoàn cơ sở Trại tạm giam đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cụ thể, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Hằng năm đều có từ 90% đoàn viên trở lên đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”, không có đoàn viên trung bình, yếu kém; đã giới thiệu Chi ủy đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh xét, quyết định kết nạp Đảng cho 11 đoàn viên ưu tú; 100% ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật;...
Thay mặt Chi ủy, Trung tá Hồ Hải Đường - Chi ủy viên, Phó Giám thị Trại Tạm giam đã ghi nhận những thành tích và sự đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên vào công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở cần phát huy những kết quả đạt được, từng bước phát huy tinh thần tự học, tự rèn, tự đào tạo của mỗi đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng nhằm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng, góp phần xây dựng đơn vị Trại tạm giam ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu bổ sung 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn cơ sở; đờng thời biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên giai đoạn 2019 - 2022./.
Vũ Linh (Thuận Bắc)
Admin