Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 
20/05/2020 
Quang cảnh buổi sinh hoạt
Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), chiều ngày 19/5, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.
Tham gia buổi sinh hoạt chính trị, hơn 50 cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã nghe đồng chí Đại úy Trần Hoàng Nguyên Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh giới thiệu 2 nội dung lớn về phong cách lãnh đạo và phong cách làm việc khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phong cách lãnh đạo, báo cáo viên đã đi sâu giới thiệu về phong cách dân chủ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phong cách quần chúng, luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân; phong cách nêu gương; tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cụ thể, thường xuyên. Đồng thời, nhấn mạnh đến phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực và phong cách làm việc luôn đổi mới của Bác.

Qua buổi sinh hoạt, cán bộ chủ chốt các cơ sở đoàn đã hiểu sâu sắc hơn về phong cách lãnh đạo và phong cách làm việc của Bác. Từ đó, xây dựng kế hoạch và thực hiện phong cách làm việc theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đoàn thanh niên luôn là tổ chức xung kích, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ năng lực, phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Vũ Trần (PRTC)
Admin